دفتر مشهد0291-22336655 دفتر تهران021-22336655

ارائه خدمات رفاهی و اقامتی از سال جدید

alis

بخش اداری و منابع انسانی گروه اقدام به ارائه خدمات رفاهی و اقامتی از سال جدید برای کل پرسنل گروه کرده است.

نظراتارسال دیدگاه

جهت ثبت نظر ابتدا به حساب کاربری خود وارد شوید

دفتر مشهد0291-22336655 دفتر تهران021-22336655