دفتر مشهد0291-22336655 دفتر تهران021-22336655

تبلیغات گسترده عالیس

alis

صدا و سیما، تبلیغات محیطی ، فضای مجازی، سمپلنگ محصول و شبکه های خانگی رسانه هایی هستند که از این به بعد شاهد حضور برند های گروه تولیدی عالیس در آن خواهیم بود.
همچنین حضور پررنگ عالیس در صحنه تبلیغات کشوری با امضا و تفاهم نامه ای خاص که مشمول مخاطبین خاص از برندهای نوشیدنی در کشور است.

نظراتارسال دیدگاه

جهت ثبت نظر ابتدا به حساب کاربری خود وارد شوید

دفتر مشهد0291-22336655 دفتر تهران021-22336655