دفتر مشهد0291-22336655 دفتر تهران021-22336655

گروه تولیدی عالیس عنوان واحد منتخب معاونت غذا و دارو

alis

گروه تولیدی عالیس واحد منتخب استانی از طرف معاونت غذا و دارو شده است.

نظراتارسال دیدگاه

جهت ثبت نظر ابتدا به حساب کاربری خود وارد شوید

دفتر مشهد0291-22336655 دفتر تهران021-22336655