دفتر مشهد0291-22336655 دفتر تهران021-22336655

گروه تولیدی عالیس عنوان واحد منتخب وزارت صنایع و معادن

alis

گروه تولیدی عالیس واحد نمونه صادرات از طرف وزارت صنایع و معادن شده است.

نظراتارسال دیدگاه

جهت ثبت نظر ابتدا به حساب کاربری خود وارد شوید

دفتر مشهد0291-22336655 دفتر تهران021-22336655